Адвокатска кантора
Фирмата
Правната фирма предоставя консултантски услуги по юридически въпроси, а така също и комплексно правно обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни корпоративни клиенти и мултинационални компании като някои от най-големите инвеститори в България.
виж повече
Кореспондентски офиси
Дружеството има кореспондентски офиси в по-големите градове и курорти в страната като Пловдив, Варна, Смолян, Добрич и други.
Нашите клиенти
Бизнесът на нашите клиенти е много разнообразен. Голяма част от клиентите ни са компании, опериращи на финансовите пазари-банки, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, бивши приватизационни фондове (сега холдингови структури), и след постоянните ни клиенти можем да посочим най-големите компании на българския пазар на петрол, газ, петролни и газови продукти.
виж повече