Адвокатска кантора

Профил

„Калайджиев & Георгиев” е едно от водещите адвокатски дружества с доказан авторитет и опит в правното обслужване на български и чуждестранни корпоративни клиенти, както и на мултинационални компании, сред които са и някои от най-големите инвеститори в България.

Редица международни издания сочат дружеството сред лидерите на българския пазар на правни услуги в банковия и финансов сектор, ценни книжа, чуждестранни инвестиции, корпоративно и търговско право, вещно право и инвестиции в недвижими имоти – CHAMBERS GLOBAL, The World`s Leading Lawyers for Business, 2002-2003, 2004-2005; THE LEGAL 500, 2006. EUROPEAN LEGAL EXPERTS, A Legal Business Report, 2005, 2006 и 2007 поставя трима от съдружниците в листите на водещите експерти за България в областта на банковото право и финансите. Според IFRL 1000 The Guide to the World`s Leading Financial Law Firms, 2006, дружеството се радва на добра репутация и има добри и високо квалифицирани адвокати.

Сферата „Банки, финанси и капиталов пазар” традиционно заема съществена част от дейността на правната фирма още от създаването й. Голяма част от постоянните ни клиенти са банки, сред които най-голямата в момента в страната, застрахователни дружества, инвестиционни посредници, пенсионни фондове, бивши приватизационни фондове (сега холдинги) и редица листвани на борсата дружества.

Наши клиенти са и дружества с изключително разнообразни сфери на дейност – предприятия от представителни браншове на промишлеността, български и чуждестранни инвеститори в областта на недвижимите имоти и строителството, както и медии, издателства, рекламни агенции.

Сред постоянните ни клиенти са най-големите фирми на българския пазар на петролни и газови продукти. Това е само един от примерите за признание на последователния ни професионализъм, оценяван от новите собственици, които по правило продължават да работят с Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” и след промени в контрола на обслужваните от нас компании.

За да гарантира адекватно и пълно правно обслужване на клиенти с толкова разнообразни сфери на дейност, дружеството покрива всички области на правото, засягащи всеки аспект на търговската дейност, и осигурява пълния набор от правни услуги - от учредяване на компании и постоянно правно обслужване на търговската им дейност до осигуряване на правната им защита и представителство пред съдебни, съдебно-изпълнителни, арбитражни и административни органи и институции, за което разполагаме с изявени адвокати със сериозен процесуален опит и практика.

Много от постоянните ни клиенти, предимно чуждестранни инвеститори, но така също и български дружества, от години ползват съвместните ни юридически, счетоводни и данъчни консултации и услуги.

Дружеството има кореспондентски офиси в по-големите градове и курортните центрове в страната като Пловдив, Варна, Смолян, Добрич и др.

Работни езици са български, английски, немски и руски.