Адвокатска кантора

Административно право и процес. Данъчно право

  • обжалване на административни актове, наказателни постановления и данъчнооблагателни актове;
  • консултации относно благоприятни данъчни решения; консултации и процесуално представителство по дела от административен, данъчен, наказателно-административен характер.