Адвокатска кантора

Процесуално представителство пред съд и арбитраж

  • представителство пред всички инстанции и съдилища на територията на Република България;
  • представителство пред Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата и пред други арбитражи ad hoc.