Адвокатска кантора

Контакти

Република България, гр. София, п.к. 1303,
бул. „Александър Стамболийски” № 84, етаж 10, офис 54-55
тел/факс: ++359.2.980.40.21 ++359.2.988.09.52
интернет страница: www.kgm-law.com
електронен адрес: office@kgm-law.com