Адвокатска кантора

Кариери

Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” разширява дейността си и периодично набира нови стажанти и правоспособни юристи. Ако желаете да ни изпратите автобиография и мотивационно писмо, които можем да разгледаме в подходящ момент, моля натиснете тук. Вашите лични данни ще бъдат съхранени в защитена база данни, съгласно Закона за защита на личните данни.

Тази възможност не създава никакви задължения за Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” и не представлява предложение от страна на адвокатското дружество за заемане на определена позиция в него.