Адвокатска кантора
Joro.jpg

Завежда сектори: Приватизация; Реституционни производства; Договори за наем и управление на недвижими имоти; Трудово право и социално осигуряване; Данъчно право.

Роден в Дупница, България, 1961 г.

Дипломиран: 1987 г.

Образование:

 • Завършил е Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 1987 г.

Предишен опит:

 • Софийски Градски Съд - Младши съдия (1988-1989 г.);
 • Софийски Районен Съд – Районен съдия (1989-1992 г.);
 • Адвокат в адвокатска кантора ”Линев, Сеченски, Вутев и Минчев” (1992-1999 г.);
 • Юридически консултант на вестник “Пари” (1995 – 2000 г.);
 • Съдружник в консултантска фирма “Ийстло” ООД (2000 – 2006 г.);
 • Осъществявал е цялостната юридическа подготовка по лицензирането на инвестиционни посредници от Комисията за финансов надзор;
 • Участвал е в преговорите и е консултирал приватизационните договори по много приватизационни сделки.
 • Участвал е в изготвянето на проспекти за публично предлагане на ценни книжа и е осъществявал юридическата подготовка по лицензиране на приватизационни фондове от Комисията за финансов надзор;
 • Юридически консултант на Фонда за рехабилитация и социална интеграция на инвалидите към Министерски съвет - (1998 – 2000 г.).

Понастоящем:

 • Адвокат, Софийска адвокатска колегия (от 1992 г.);

Чужди езици: английски, руски.

Практикувани области: гражданско право; вещно право; трудово право; приватизация; данъчно право; съдебни и административни производства.

e-mail: georgi.minchev@kgm-law.com