Адвокатска кантора

Христо Владов Хинов – Съдружник

Xristo.jpg

Образование:

  • Завършил е Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 2005 г.

Предишен опит:

  • Юрисконсулт, Агенция за след- приватизационен контрол (2006-2007 г.).

Понастоящем:

  • Адвокат в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” (от 2007 г.);
  • Осъществява цялостното правно обслужване на рекламни агенции.
  • Консултира и организира регистрациите на клиенти на дружеството в търговския регистър.
  • Осъществява представителството и правно съдействие при събиране на вземания по кредити и издаване на заповеди за изпълнение.

Чужди езици: английски, руски.

Практикувани области: дружествено право; приватизация и инвестиции; медии и реклама; административно право; съдебни и административни процедури.

e-mail: hristo.hinov@kgm-law.com