Адвокатска кантора

Mедии и реклама

  • правни консултации относно издаване на лицензии за далекосъобщителна дейност и за радио и телевизионна дейност;
  • правни консултации, свързани с изискванията към радио и телевизионните оператори;
  • правни консултации и изготвяне на рекламни договори: договори на рекламни агенции и медиа шопове с медии за продажба на рекламно време и рекламни площи в радио и телевизионните медии и в печатни медии, договори с клиенти на рекламни агенции за възлагане на рекламни кампании и медиапланиране, договори за производство на рекламни спотове, постери и други рекламни материали, договори за външна пространствена реклама;
  • правни консултации относно съответствието на рекламни кампании, промоции и рекламни материали с изискванията на Закона за защита на потребителите, Закона за защита на конкуренцията, Закона за радиото и телевизията и други.