Адвокатска кантора

Родена в Пловдив, България, 1967 г.

Дипломирана: 1992 г.

Образование:

  • Завършила е Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултeт, магистър по право – 1992 г.

Предишен опит:

  • Нотариус (1992-1993 г.);
  • Съдия в Пловдивски районен съд - вещноправни спорове (1993-1998 г.).

Понастоящем:

  • Адвокат, Пловдивска адвокатска колегия (1998 г.)

Чужди езици: английски, руски.

Практикувани области: гражданско право; вещно право; териториално устройство; строителни проекти; обезпечения; застрахователно право; процесуално представителство.

e-mail: m.marinova@kgm-law.com