Адвокатска кантора

Новини

От 1 март 2008 г. влезе в сила новият Граждански процесуален кодекс
01.03.2008

От 1 март 2008 г. влезе в сила новият Граждански процесуален кодекс. С него съществено се изменя досегашният процесуален ред за събиране на доказателства и водене на съдебните заседания и се предвиждат редица важни нови моменти от значение за съдебния и изпълнителния процес.

  прочети