Адвокатска кантора

Новини

Управляващият съдружник Ангел Калайджиев ще бъде включен в списъците за арбитри и помирители към Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове.
04.02.2016
Четирима български юристи ще бъдат включени в списъците за арбитри и помирители към Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове, съобщиха от Министерския съвет, а именно: Ангел Калайджиев, Георги Спасов, Лазар Томов и Силвия Тонова. Седалището на Центъра е в централния офис на Международната банка за възстановяване и развитие. Помирителите и арбитрите се определят съобразно Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г. Конвенцията е ратифицирана от Народното събрание на Република със закон, обн. ДВ. бр.85 от 17 Октомври 2000 г. и е в сила за Република България от месец май 2001 г. Определените юристи отговарят на изискванията на Конвенцията да притежават високи морални качества, да са признати специалисти в областта на правото, да имат специализирано образование и реален професионален опит в международното публично право, което се отнася до защитата на чуждестранните инвестиции, международното търговско право и международния арбитраж. Включването на избраните юристи в списъците ще утвърди ролята на България като участник в международно признатите механизми за помирение и арбитраж под егидата на Световната банка, мотивират се от Правителството.
  прочети