Адвокатска кантора

Банки и финансови институции

Банки и финансови институции
Традиционно приоритетна за нас сфера със значителен дял в дейността ни е консултирането, както на отделни проекти, така и на постоянна основа на български и чуждестранни банки и компании от финансовия сектор – застрахователни дружества, лизингови дружества, пенсионни фондове, инвестиционни посредници
Оздравяване на банки
Консултанти от екипа ни осъществиха през 1997 г. цялостната юридическа подготовка и участвуваха във всички етапи от процеса по извършването на чуждестранна инвестиция в „Банка Моллов” АД
Лицензиране на банки
Нашите консултанти извършиха цялостната правна подготовка по учредяването и лицензирането от БНБ на „Българоамериканска кредитна банка” АД.
Текущо правно обслужване на банки
„ИНГ Банк Н.В.” – клон София е постоянен наш клиент от банковия сектор, с когото имаме дългогодишна успешна съвместна работа.
страници:1    2