Адвокатска кантора

Банки и финансови институции

Разплащания с банкови карти
Българският оператор на банкови карти БОРИКА – Банкова организация за разплащания с използване на карти - е клиент на дружеството от процеса на учредяването му и понастоящем.
Пенсионно осигуряване
Адвокатското дружество консултира „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” АД по проблеми, свързани с прилагането на Закона за защита на конкуренцията
Застраховане
Съдружници от дружеството осъществиха цялостната юридическа подготовка по учредяването и лицензирането на „Застрахователно дружество Евро инс” АД, като се ангажираха с цялата необходима документация за стартиране на дейността му.
Международно кредитиране
Дружеството консултира свой клиент в процеса по одобрение на кредитиране от страна на водеща европейска кредитна институция.
страници:1    2