Адвокатска кантора

Ценни книжа и капиталови пазари

Ценни книжа и капиталови пазари
Нашето адвокатско дружество притежава отлична професионална квалификация и дългогодишен опит в юридическото обслужване на проекти и транзакции, свързани с различни финансови инструменти.
Масова приватизация и проспекти за публично предлагане на акции
Нашият екип успешно осъществи всички етапи на учредяване и участие в масовата приватизация на няколко публични компании, между които „Индустриален капитал холдинг” АД, „Еврохолд” АД, „Булгарлизинг” АД.
Публични дружества и емитенти на финансови инструменти
В продължение на години осигуряваме правни съвети във връзка с инвестиционните начинания и портфейлните инвестиции на наши редовни клиенти, като „Индустриален капитал холдинг” АД, „Еврохолд България АД” и др.