Адвокатска кантора

Инвестиционни проекти и недвижими имоти

Royal Dutch Shell
В продължение на години активно участваме в реализацията на инвестиционните проекти на компанията Royal Dutch Shell в България
Комплексно обслужване на инвестиции в недвижими имоти
Бурното развитие на българския пазар на недвижими имоти и сектора строителство през последните години изведе тези области като едни от приоритетните в дейността ни.
Правно обслужване на управлението на недвижими имоти
Акцент в работата ни с недвижими имоти е консултирането на работата на компании, които предоставят на чуждестранни и български клиенти пълен пакет услуги, свързани с посредничество при сделки с недвижими имоти – оценки, придобиване, проектиране и строителство, управление на имотите, представителство на собствениците пред трети лица, стратегии за излизане от инвестициите