Адвокатска кантора

Приватизация, сливания и придобивания, правни анализи

Приватизация
Участвали сме в преговорите и сме консултирали договорите по редица успешно приключили приватизационни сделки
Консултации във връзка с портфейлни инвестиции
В хода на инвестиционната дейност на постоянните ни клиенти, като „Индустриален капитал холдинг” АД, „Еврохолд България” АД и други, текущо предоставяме юридически консултации при формиране и оптимизиране на техните портфейли от финансови инструменти
Сливания и придобивания
Екипът ни консултира сливания и придобивания на частни и публични листвани компании в страната и в чужбина при схеми с най-благоприятен данъчен ефект за клиента.