Адвокатска кантора

Медии и реклама

Медии и реклама
Рекламният и медиен пазар представлява друга област, в която ние консултираме клиенти на постоянна основа. В процеса на дългосрочната ни работа с утвърдени рекламни и медиа агенции, които обслужват едни от най-големите рекламодатели на българския пазар, сме придобили богат опит в специфичните проблеми на всички сфери на рекламния бизнес – разпределяне на рекламни бюджети, реклама в електронни и печатни медии, външна реклама, представителство при продажба на рекламно време на световни телевизионни канали в България.