Адвокатска кантора

Несъстоятелност, оздравяване на дружества и защита на правата на кредитори

Несъстоятелност, оздравяване на дружества и защита на правата на кредитори
Съдружници от дружеството участваха в процеса по прекратяване на производството по несъстоятелност и оздравяването на „Нова Плама” АД, Плевен, както и осъществиха правно съдействие за възстановяване на нормалната дейност на рафинерията.