Адвокатска кантора

Защита на конкуренцията и антимонополно право

Защита на конкуренцията и антимонополно право
Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” има сериозен опит и в областта на антимонополното право и защитата на конкуренцията. Наши консултанти обосноваха пред Комисията за защита на конкуренцията липсата на концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията при едно от първите сливания в България с участието на публично дружество между „Еврохолд” АД и „Старком холдинг” АД.