Адвокатска кантора

Процесуално представителство в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства

Процесуално представителство в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства
Работата с постоянните ни клиенти ни изправя пред необходимост да осигурим защитата на интересите им пред съда или арбитража, както и в изпълнителни производства. Затова дружеството винаги е разчитало на сериозния процесуален опит на адвокатите от нашия екип и специализацията им по видове дела.
Банкови дела
Нашите адвокати защитават сериозни правни интереси на „УниКредит Булбанк” АД, „Търговска банка Д” АД, „ИНГ Банк Н.В.” – клон София, „Райфайзенбанк България” ЕАД и други
Застрахователни дела
В дългогодишната ни работа със „Застрахователно дружество Евро инс” АД наши адвокати непрекъснато се явяват по дела с голям материален интерес във връзка със сключени застраховки и спорни претенции за изплащане на застрахователни обезщетения.
Търговски дела
Наред с дружества от финансовия сектор, представляваме в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства и редица други компании, предимно в дела по вещноправни и търговски спорове. Сред тях са „Шел България” ЕАД, „Витогаз България” ЕАД, „Централни хали” АД, „Юръпиън кънвърджънс пропърти кампъни България” – собственик на „Сентрал МОЛ”- Велико Търново и много други.
страници:1    2