Адвокатска кантора

Процесуално представителство в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства

Административни дела и наказателни постановления
Адвокатското дружество разполага с изявени специалисти в областта на административното право и обществените поръчки. Нееднократно сме обжалвали незаконосъобразни актове в административни процедури, свързани с далекосъобщителната и радиотелевизионната дейност.
страници:1    2