Адвокатска кантора

Банки и финансови институции

Банки и финансови институции

Традиционно приоритетна за нас сфера със значителен дял в дейността ни е консултирането, както на отделни проекти, така и на постоянна основа на български и чуждестранни банки и на други компании от финансовия сектор – застрахователни дружества, лизингови дружества, пенсионни фондове, инвестиционни посредници, бивши приватизационни фондове (сега финансови холдинги и холдинги със смесена дейност).

Управляващият съдружник проф. д-р Ангел Калайджиев е добре познат като автор на многобройни публикации по материята на банковото право, ценните книжа и публичните дружества и като експерт, участвал в разработването и синхронизирането на нормативната уредба в тези сектори с актовете на ЕС. В тези области адвокатското дружество разполага с високо квалифицирани адвокати със сериозен опит, който продължаваме да развиваме.

  прочети