Адвокатска кантора

Банки и финансови институции

Оздравяване на банки

Консултанти от екипа ни осъществиха през 1997 г. цялостната юридическа подготовка и участвуваха във всички етапи от процеса по извършването на чуждестранна инвестиция в „Банка Моллов” АД, поставена под особен надзор от БНБ, и в процеса на последващото оздравяване и възстановяване на нормалната дейност на „Банка Моллов” АД, (впоследствие преименувана на „Евробанк” АД, а сега „И Еф Джи България” АД).

  прочети