Адвокатска кантора

Банки и финансови институции

Лицензиране на банки

Нашите консултанти извършиха цялостната правна подготовка по учредяването и лицензирането от БНБ на „Българоамериканска кредитна банка” АД.

През 2008 г. по искане на клиента ни „Банка Леуми Румъния” S.A. подготвихме пълната документация, необходима във връзка с процедурата пред БНБ за извършване на дейност в България чрез регистриран клон, и изработихме проекти на основните видове договори и вътрешни правила, прилагани от банката в деловата й дейност в България.

  прочети