Адвокатска кантора

Банки и финансови институции

Разплащания с банкови карти

Българският оператор на банкови карти БОРИКА – Банкова организация за разплащания с използване на карти - е клиент на дружеството от процеса на учредяването му и понастоящем. Постоянен консултант на дейността му е проф. д-р Ангел Калайджиев, който извърши цялата юридическа подготовка по учредяването на БОРИКА, като участва и в създаването на нормативната уредба, регулираща дейността му и разплащанията с банкови карти.

През 2010 г. работихме върху съществените юридически аспекти на процедурата по сливането на БОРИКА АД и БАНКСЕРВИЗ АД.

  прочети