Адвокатска кантора

Банки и финансови институции

Пенсионно осигуряване

Адвокатското дружество консултира „Ай Ен Джи Пенсионноосигурително дружество” АД по проблеми, свързани с прилагането на Закона за защита на конкуренцията, във връзка с насочени срещу клиента действия на нелоялна конкуренция при привличане на осигурени лица.

  прочети