Адвокатска кантора

Банки и финансови институции

Застраховане

Съдружници от  адвокатското дружество осъществиха цялостната юридическа подготовка по учредяването и лицензирането на „Застрахователно дружество Евро инс” АД, като се ангажираха с цялата необходима документация за стартиране на дейността му. Застрахователното дружество се консултира на постоянна основа от съдружника Ради Георгиев, който е и член на надзорния му съвет.

  прочети