Адвокатска кантора

Ценни книжа и капиталови пазари

Масова приватизация и проспекти за публично предлагане на акции

Нашият екип успешно осъществи всички етапи на учредяване и участие в масовата приватизация на няколко публични компании, между които „Индустриален капитал холдинг” АД, „Еврохолд” АД, „Булгарлизинг” АД. Юридическата работа включваше изготвяне на проспекти за първично набиране на капитала на компаниите и последващо увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции, както и на всички документи, изисквани от Държавната комисия за ценни книжа (сега Комисия за финансов надзор), периодични промени в проспектите, регистрации на емисии ценни книжа в Централния депозитар, въвеждане на ценни книжа за търговия на фондова борса, организиране на учредителни и текущи общи събрания на акционерите, изпълнение на всички задължения към българската регулаторна институция, съдебни регистрации.

Наред с това консултирахме проспектите за публично предлагане на акции на редица други приватизационни фондове, като „Приватизационен фонд Труд и капитал” АД, „Приватизационен фонд Наш дом” АД, „Приватизационен фонд Свети Никола” АД, „Армейски приватизационен фонд” АД, „Приватизационен фонд Център” АД, „Централен приватизационен фонд” АД.

  прочети