Адвокатска кантора

Ценни книжа и капиталови пазари

Публични дружества и емитенти на финансови инструменти

В продължение на години осигуряваме правни съвети във връзка с инвестиционните начинания и портфейлните инвестиции на наши редовни клиенти, като „Индустриален капитал холдинг” АД, „Еврохолд България АД” и др. Решаваме разнообразни юридически проблеми относно сделки с ценни книжа и активи на консултираните от нас приватизирани компании и текущите управленски решения в тях.

По възлагане на „ИНГ Банк Н.В.” – клон София адвокатското дружество беше ангажирано с изготвянето на проспекти и всички юридически аспекти на емитирането на облигации на „Петрол” АД и „Евробанк” АД и въвеждането им за търговия на Българска фондова борса-София АД. Консултираме и юридически елементи, свързани публичното предлагане на ценни книжа, осъществено от „Енемона” АД, както и въпроси по повод облигационните емисии на „Етропал” АД, „Евролийз ауто” АД, „Еврохолд България” АД.

  прочети