Адвокатска кантора

Инвестиционни проекти и недвижими имоти

Комплексно обслужване на инвестиции в недвижими имоти

Бурното развитие на българския пазар на недвижими имоти и сектора строителство през последните години изведе тези области като едни от приоритетните в дейността ни.

Дружеството ни обслужва проекти в недвижими имоти и строителство в страната на гръцки, шведски, холандски, английски и други инвеститори, като ги съпътства в целия процес от учредяване на местна компания, избор и закупуване на терени, отношения с банки по финансиране на проекта, всички етапи на строителния процес, включително правното обслужване на последващите продажби на обекти от вилни селища и др. построени обекти.

Предоставяме на клиентите си пълно юридическо обслужване във връзка с инвестиции в недвижими имоти, което включва:

  • консултиране относно текущите тенденции на пазара на офис-имоти, бизнес-паркове, логистични и индустриални зони, жилища и ваканционни селища, планиране на дългосрочни инвестиции, изследване на пазарни сегменти;
  • гъвкави инвестиционни решения с оптимален данъчен ефект и избор на подходяща схема на финансиране;
  • изследване на юридическата история и текущия правен статут на недвижими имоти;
  • посредничество при сключване на сделки с недвижими имоти;
  • изготвяне на документация във връзка с всички етапи на строителния процес и осъществяване на сделки с недвижими имоти;
  • учредяване на юридически лица за осъществяване на отделни инвестиционни проекти и представителство пред органи на държавната и местна власт, потенциални съконтрагенти и заинтересувани трети лица;
  • стратегии за дългосрочно отдаване под наем и други форми на използване на недвижими имоти и управление на недвижими имоти;
  • юридически услуги във връзка с използване на недвижими имоти в затворени комплекси;
  • учредяване и консултиране на акционерни дружества със специална инвестиционна цел, секюритизиращи недвижими имоти, посредничество за установяване на делови отношения с институционални инвеститори.

Предстои изграждане на няколко ваканционни комплекса по Северното Черноморие на наши клиенти-чужди инвеститори.

Част от съвместната ни работа с българската компания Хоум фор ю” ООД e свързани с решаване на по-сложни правни проблеми, които възникват в процеса на проектиране и изграждане на ваканционни комплекси, жилищни и комплекси от затворен тип, като отскоро работим и по създаване на правната рамка на дейността по производство и доставка на топлинна енергия за топлоснабдяването и климатизацията на такива комплекси.

  прочети