Адвокатска кантора

Инвестиционни проекти и недвижими имоти

Правно обслужване на управлението на недвижими имоти

Акцент в работата ни с недвижими имоти е консултирането на работата на компании, които предоставят на чуждестранни и български клиенти пълен пакет услуги, свързани с посредничество при сделки с недвижими имоти – оценки, придобиване, проектиране и строителство, управление на имотите, представителство на собствениците пред трети лица, стратегии за излизане от инвестициите. Новата ни съвместна работа с българската компания „Хоум фор ю” ООД e фокусирана точно върху усъвършенстване на моделите на модерно комплексно обслужване на бизнеса с недвижими имоти. Някои от изработените схеми и правни решения вече се доказват с успешното им прилагане в изградени вече комплекси по Черноморието, като ваканционно селище „Оазис 1”. Предстои прилагането им и в жилищни комплекси и селища от затворен тип в София и страната, чието строителство предстои или които са в процес на изграждане, сред които можем да посочим изграждащите се в София луксозни жилищни комплекси „Кристал Бел” и „Ботаника”.

Друг важен аспект в дейността ни в тази област е правното обслужване и консултиране на управлението на големи търговско-развлекателни комплекси МОЛ-ове, които придобиват все по-голяма популярност в България през последните години. В тази връзка дружеството е предоставяло консултации на един от най-старите търговски комплекси ЦУМ-София, осъществява процесуално предсдтавителство на „Централни Хали” АД, София, консултира понастоящем управлението на дейността и отношенията с наематели на търговски обекти на „Сентрал МОЛ”, Велико Търново.

  прочети