Адвокатска кантора

Инвестиционни проекти и недвижими имоти

Royal Dutch Shell

В продължение на години активно участваме в реализацията на инвестиционните проекти на компанията Royal Dutch Shell в България, сред които:

  • успешно реализираните проекти по разширяване на мрежата от бензиностанции на „Шел България” ЕАД, в които сме осъществили цялостните правни анализи на документацията, подпомагали сме клиента ни в процеса на преговорите и при изготвянето на договорите:
  • в сделката по изкупуване на предприятието на „Амоко България” от „Шел България” ЕАД;
  • в сделката по изкупуване на веригата бензиностанции на „Литекс комерс” ООД от „Шел България” ЕАД;
  • в други сделки по придобиване на отделни парцели за изграждане на бензиностанции, както и по придобиване на вече построени или в процес на строеж бензиностанции;
  • учредяването на другото дружество на Royal Dutch Shell в България – „Шел Газ България” ЕАД (сега „Витогаз България” ЕАД), правната подготовка по стартиране на дейността му в България и създаването на търговската му мрежа в страната;
  • осигуряване на цялостното правно обслужване на търговската дейност на „Шел Газ България” ЕАД (сега „Витогаз България” ЕАД) от процеса на учредяването му и понастоящем след промяната на едноличния му собственик;
  • инвестиционният проект по изграждане и пускане в експлоатация на газопълначния завод на Шел Газ България ЕАД.

За успешно реализираните инвестиционни проекти в двете дружества – „Шел България” ЕАД и „Шел Газ България” ЕАД компанията Royal Dutch Shell бе отличена с приза на Агенцията за чуждестранни инвестиции за чуждестранен инвеститор за 1998 г.

През 2007 г. групата Royal Dutch Shell продаде бизнеса си с газ и газови продукти в пет европейски държави, сред които и България, на групата Рубис. В сделката по продажбата на акциите на Royal Dutch Shell от капитала на Шел Газ България ЕАД участвахме като консултант на дружеството и на Royal Dutch Shell. След промяната в контрола на дружеството новият му едноличен собственик се довери отново на aдвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев”, което продължи да осъществява цялостното правно обслужване на „Витогаз България” ЕАД. Ние ценим това като признание на досегашната ни работа за дружеството и последователния ни професионализъм.

  прочети