Адвокатска кантора

Приватизация, сливания и придобивания, правни анализи

Консултации във връзка с портфейлни инвестиции

В хода на инвестиционната дейност на постоянните ни клиенти, като „Индустриален капитал холдинг” АД, „Еврохолд България” АД и други, текущо предоставяме юридически консултации при формиране и оптимизиране на техните портфейли от финансови инструменти и при решаване на множество проблеми, свързани с промяната на собствеността и управлението в компаниите.

  прочети