Адвокатска кантора

Приватизация, сливания и придобивания, правни анализи

Сливания и придобивания

Екипът ни консултира сливания и придобивания на частни и публични листвани компании в страната и в чужбина при схеми с най-благоприятен данъчен ефект за клиента.

Екипът ни изготви цялостния правен анализ и консултира сделката по изкупуване на предприятието на „Амоко България” от „Шел България” ЕАД.

Извършихме правен анализ на документацията и участвахме във всички етапи на преговорите, и изготвяне на договорите по изкупуване на веригата бензиностанции на „Литекс комерс” ООД от „Шел България” ЕАД.

През 2007 г. нашето дружество консултира сделката, с която холандската компания „Стичтинг Тайгрейн”, част от групировката „Рубис”, придоби 100 % капитала на „Шел Газ България” АД като част от сделка за придобиване на бизнеса с газ и газови продукти на групировката Royal Dutch Shell в пет европейски държави.

През 2006 г. адвокатите ни консултираха „Еврохолд България” АД при придобиване на мажоритарен дял в инвестиционния посредник „Евро-финанс” АД.

През периода 2006-2007 г. адвокатите ни извършиха юридическата част от структурирането и приключването на сделки по придобивания на мрежа от дистрибутори на автомобили в България, между които: изкупуване от страна на наши клиенти на „Грифин” АД (сега „Скандинавия моторс” ЕАД)-изключителен дистрибутор за България на автомобили с марката Сааб, принадлежаща към портфейла на „Дженеръл мотърс”; придобиването на контролна квота в дистрибутора на автомобили Нисан и Рено „Нисан София” ЕООД; изкупуването на един от дистрибуторите на автомобили Опел и Шевролет „Каргомоторс” ЕАД.

През 2007 г. консултирахме придобиването от страна на Еврохолд България АД на Аксон рент-а-кар ЕООД (сега „Евролийз рент-а-кар” ЕООД) - изключителен франчайзингов партньор на Budget Rent A Car за територията на България. Дружеството консултира през 2005 г. продавача по сделката за прехвърлянето на предприятието, което бутилира минералната вода от извор Банкя, на групата „Кока Кола”.

Членове на екипа ни консултираха и редица въпроси, свързани с едно от първите в България сливания на публична и частна компания при спазване на всички изисквания на регулиращите сделката Комисия за финансов надзор и Комисия за защита на конкуренцията. Членове на екипа ни консултираха сделка по прехвърляне на всички акции на кипърска компания, която чрез своя дъщерна компания притежава и управлява бизнес-сгради с идеална локация в София. Нашето дружество консултира придобиването от страна на „Еврохолд България” АД и на „Евроинс иншурънс груп” ЕАД на контролни пакети акции в застрахователно дружество Аситранс, Румъния (S.C. “Asitrans Asigurari” S.A.) и в Аситранс Лизинг, Румъния (S.C. “Asitrans Leasing” S.A.), както и в на контролен пакет акции в застрахователното дружество Макошпед, Македония (“Macosped Osiguruvanje”), както и миноритарен пакет акции в застрахователното дружество Таково, Сърбия (Takovo Osiguranje). Дружеството ни извършва ограничени правни анализи и на други компании от региона на Балканския полуостров в хода на осъществяване на инвестиционната стратегия на „Еврохолд България” АД и „Евроинс иншурънс груп” ЕАД. През 2009 г. адвокатското дружество консултира придобиването на автомобилния холдинг „Авто юнион” АД, контролиращ няколко автомобилни дистрибутора със съществен пазарен дял в България, както и продажбата на бизнес-сграда клас „А” с разгъната застроена площ 26 000 кв.м. 

  прочети