Адвокатска кантора

Медии и реклама

Медии и реклама

Рекламният и медиен пазар представлява друга област, в която ние консултираме клиенти на постоянна основа. В процеса на дългосрочната ни работа с утвърдени рекламни и медиа агенции, които обслужват едни от най-големите рекламодатели на българския пазар, сме придобили богат опит в специфичните проблеми на всички сфери на рекламния бизнес – разпределяне на рекламни бюджети, реклама в електронни и печатни медии, външна реклама, представителство при продажба на рекламно време на световни телевизионни канали в България. Наши постоянни клиенти са „Зенит адвертайзинг енд комюникейшънс” АД, „Чап Медия” АД, „ЗАК Аутдор” ООД, „Джой Аутдор ООД, „Импресия 2000” ООД, „Дрейв” ООД, „Медиа груп” ООД и други.

Предмет на ежедневната ни консултантска дейност е контрол за законосъобразност на цялостни рекламни кампании и съответствието им с изискванията на регулаторните институции, преговори и юридическо оформяне на отношенията с клиенти-рекламодатели и медии, свързани с цялостно рекламно обслужване и разпределяне на рекламни бюджети, закупуване на рекламни площи в печатни медии, наемане на рекламни съоръжения, закупуване на рекламно време и СРР-сделки с телевизионни и други електронни медии, изготвяне на всички други видове договори за спонсорство и реклама.

Консултирали сме лицензирания издател за България на списанията FHM и Мадам Фигаро от учредяването и регистрацията му през създаване на цялата правна рамка на дейността му, като изготвяне на договори, правила за провеждане на конкурси и различни медийни събития.

  прочети