Адвокатска кантора

Несъстоятелност, оздравяване на дружества и защита на правата на кредитори

Несъстоятелност, оздравяване на дружества и защита на правата на кредитори

Съдружници от дружеството участваха в процеса по прекратяване на производството по несъстоятелност и оздравяването на „Нова Плама” АД, Плевен, както и осъществиха правно съдействие за възстановяване на нормалната дейност на рафинерията.

Съдружници от дружеството изготвиха оздравителния план на „Стомана” АД, Перник и оказаха необходимото правно съдействие за привеждането му в изпълнение, участваха във всички етапи на производството по несъстоятелност на дружеството, включително и по прекратяването му с приемането и утвърждаването на оздравителния план, както и в редица данъчни и други съдебни дела на дружеството със значителен материален интерес.

Дружеството е представлявало и интересите на редица компании в качеството им на кредитори в производства по несъстоятелност, сред които „Шел България” ЕАД, Националната агенция за въздушен контрол на Италия (E.N.A.V.) в производството по несъстоятелност на българския държавен авиооператор „БГА Балкан”. Представлявали сме и други банки– кредитори в производства по несъстоятелност на техни длъжници – „ТСБ Банк” АД, „Си Банк” АД, „ИНГ Банк–Н.В.” – Клон София, понастоящем и „Райфайзенбанк (България)” ЕАД.

  прочети