Адвокатска кантора

Защита на конкуренцията и антимонополно право

Защита на конкуренцията и антимонополно право

Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” има сериозен опит и в областта на антимонополното право и защитата на конкуренцията. Наши консултанти обосноваха пред Комисията за защита на конкуренцията липсата на концентрация по смисъла на Закона за защита на конкуренцията при едно от първите сливания в България с участието на публично дружество между „Еврохолд” АД и „Старком холдинг” АД. Успешно сме защищавали позицията за липса на концентрация и за други наши клиенти като например „Силома” АД. Нееднократно сме защитавали пред Комисията за защита на конкуренцията правата на наши клиенти с господстващо положение в определен пазарен сегмент, като например издателство „Просвета София” АД. Консултираме клиентите ни с развита дистрибуторска мрежа като „Витогаз България” ЕАД за съответствието на дистрибуторските им договори с допустимите норми и практики на лоялно пазарно поведение. Периодично коментираме с клиентите ни от производствения сектор техните бизнес планове с оглед недопускането на действия, които могат да бъдат квалифицирани като забранени споразумения, решения и съгласувани практики. В случаи на нелоялна конкуренция нееднократно сме сезирали Комисията за защита на Фконкуренцията за незаконосъобразни действия на конкуренти на „Шел България” ЕАД, „Шел Газ България” АД (сега “Витогаз България” ЕАД), „Ай Ен Джи пенсионно осигурително дружество” ЕАД, „Просвета-София” АД, съответно поемаме тяхната защита пред Комисията при производства, инициирани от техни конкуренти.

  прочети