Адвокатска кантора

Tърговско право

Общо търговско право

Клиенти на адвокатското дружество са предимно корпоративни клиенти. Те ползват услугите ни още от момента на избора на правноорганизационната форма на техния бизнес. В зависимост от правния режим в различните юрисдикции на чуждестранните ни клиенти подготвяме двуезични версии на пълната документация за учредяването на различни видове юридически лица. При необходимост консултираме структурирането на управлението и търговската дейност на клиентите ни чрез юридическо обособяване на прокуристи, пълномощници, търговски представители и детайлно определяне на техните функции.

След приемането на България в Европейския съюз заедно с клиентите ни избираме подходяща за търговския им профил форма на извършване на търговска дейност извън страната в държави-членки на Европейския съюз – чрез клон или на принципа на свободно предоставяне на услуги.

  прочети