Адвокатска кантора

Процесуално представителство в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства

Банкови дела

Нашите адвокати защитават сериозни правни интереси на „УниКредит Булбанк” АД, „Търговска банка Д” АД, „ИНГ Банк Н.В.” – клон София, „Райфайзенбанк България” ЕАД и други, както по типични за дейността им дела относно кредити, обезпечения, специфични банкови операции, така и по дела от вещноправен характер и от специфични правни области, като защита срещу дискриминация. След вливането на „Банка Хеброс” АД и „Ейч Ви Би Банк Биохим” АД в „Уникредит Булбанк” АД вследствие преобразуването в европейски мащаб на техните мажоритарни собственици продължаваме да бъдем избирани за адвокати по сложни казуси на най-голямата българска банка.

  прочети