Адвокатска кантора

Процесуално представителство в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства

Застрахователни дела

В дългогодишната ни работа със „Застрахователно дружество Евро инс” АД наши адвокати непрекъснато се явяват по дела с голям материален интерес във връзка със сключени застраховки и спорни претенции за изплащане на застрахователни обезщетения. Същевременно практиката ни в тази област е причина да бъдем търсени за съдебна защита от клиенти, претендиращи заплащане на обезщетения от други застрахователни компании при големи щети по имуществени застраховки, карго застраховки, застраховки на специфични финансови рискове, застраховки на професионални отговорности, задължителна застраховка „Гражданска отговорност”

  прочети