Адвокатска кантора

Процесуално представителство в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства

Търговски дела

Наред с дружества от финансовия сектор, представляваме в съдебни, арбитражни и изпълнителни производства и редица други компании, предимно в дела по вещноправни и търговски спорове. Сред тях са „Шел България” ЕАД, „Витогаз България” ЕАД, „Централни хали” АД, „Юръпиън кънвърджънс пропърти кампъни България” – собственик на „Сентрал МОЛ”- Велико Търново и много други. Дружеството ни е ангажирано и с арбитражни производства, както и с изпълнителни производства за събиране на вземания на „Витогаз България” ЕАД, „ИНГ Банк” - клон София, „УниКредитБулбанк” АД, „НЛБ Банка София” АД, „Алфа Банк България” АД и др.

  прочети