Адвокатска кантора

Вещно право, инвестиции в недвижими имоти, строителство

  • консултации и съдействие по избора на подходящи обекти за инвестиции в страната, както и анализ на най-подходящите форми за придобиване на право на собственост или ограничени вещни права от чужди инвеститори, включително чрез учредяване на търговско дружество или дружество със специална инвестиционна цел;
  • пълна проверка на валидността на вещните права и липсата на тежести и права на трети лица върху недвижимите имоти;
  • участие в преговори и изготвяне на предварителни договори и нотариални актове със собственици и строителни фирми за придобиване на земя, завършени обекти, обекти в строеж и при предстоящо строителство; пълно правно обслужване на инвестиционни проекти по придобиване на парцели и строеж на търговски и офис центрове, ваканционни селища, затворени комплекси, жилищни сгради; договори за наем и управление на недвижими имоти и многофункционални търговски центрове; процесуално представителство по дела от вещноправен характер.