Адвокатска кантора

Допълнителни услуги

Много клиенти, предимно чуждестранни инвеститори, търсят цялостно обслужване на проектите им в страната. Предлагаме на клиентите детайлни данъчни консултации и цялостна рамка на проектите им, както правна, така и от счетоводна гледна точка, и поемаме правното и счетоводното им обслужване. Част от постоянните ни клиенти от години ползват съвместните ни юридически и данъчни услуги.

Представителството в отношения с банките в страната с цел финансиране на проектите е друга допълнителна услуга, която осигуряваме на клиентите.

Като допълнителни услуги за чуждестранните инвеститори в първоначалния етап на бизнеса им в България осигуряваме също воденето и съхраняването на цялостната документация на местните им дружества, управление и координиране на процеса по разплащанията им при закупуване на недвижими имоти в страната, както и в отношенията им с участниците в строителния процес и с други техни контрагенти.

Предлагаме услугите „регистриран адрес на управление” и „корпоративен секретар” на търговски дружества.