Адвокатска кантора

Трудово право и социално осигуряване

  • консултиране на постоянните клиенти по трудовоправни въпроси;
  • консултации по режима на социалното осигуряване.