Адвокатска кантора

Екип

Ние с внимание и последователност подбираме изявени професионалисти с акцент върху тези области на дейност, в които имаме най-силни позиции в България. В допълнение, съществена цел на нашата правна фирма е да привличаме енергични и отдадени на работата юристи. По този начин постигаме хармония между солидни и задълбочени профилирани познания и динамика в търсенето на гъвкав подход към конкретния казус. По правило съдружникът, който носи отговорност за развитието на проект на клиент, пряко участва в хода на юридическия анализ, ангажира се лично с критичните решения и контролира във всеки момент предприеманите действия от екипа.