Адвокатска кантора

Бояна Владимирова Чимова – Юридически сътрудник

Чужди езици: английски, немски, френски

e-mail: boyana.chimova@kgm-law.com