Адвокатска кантора

Елена Дианова Хасабалиева – Юридически сътрудник

Eli.jpg

Родена в гр. Пловдив, 1987 г.

Чужди езици: английски, руски

e-mail: elena.hasabalieva@kgm-law.com