Адвокатска кантора

Галина Енчева Енева – Юрист

GalinaeNEVA.jpg Родена в Стара Загова, България, 1978.

Дипломирана: 2002 г.

Образование:
Завършила е Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет (2002 г.). Положила държавен изпит (2003 г.)           

Предишен опит:
Юридически сътрудник в “Ийстло” ООД (2001 -2002 г.);
Юрисконсулт “Застрахователно дружество Евро инс” АД (2003 -2004 г.);
Юрисконсулт “Търговска банка Д” АД (с предишна търговска фирма “Демирбанк” АД) (2004-2008 г.)         .    
      
Понастоящем:
Юрист в Адвокатско дружество „Калайджиев, Георгиев & Минчев” (от 2008 г.);
Адвокат, Софийска адвокатска колегия (от 2008 г.);
Осъществява текущо правно обслужване на банки;
Консултира въпроси от областта на недвижимите имоти.

Чужди езици: английски, немски, руски.

Практикувани области: недвижими имоти; търговско право; дружествено право; банково право; кредити и обезпечения; застрахователно право; инвестиционни посредници и фондова борса; процесуално представителство.

E-mail: galina.eneva@kgm-law.com