Адвокатска кантора

Гергана Миткова Димитрова – Юридически сътрудник

Чужди езици: английски и френски

e-mail: gergana.dimitrova@kgm-law.com